1تومان - 1تومان / ساعت
اطلاعات مكاني
تهران-مازندران
نوع
تمام وقت
وضعیت
فعال
علاقمندان به فیلمسازی می توانند در کارگاه تولید فیلم تجربی که در تور شمال برگزار می شود شرکت کنند.
#تهران #شمال
علاقمندان به فیلمسازی می توانند در کارگاه تولید فیلم تجربی که در تور شمال برگزار می شود شرکت کنند. #تهران #شمال
0 نظرات 0 اشتراک گذاری ها 1577 بازدیدها