1تومان - 1تومان / ساعت
اطلاعات مكاني
مازندران
نوع
تمام وقت
وضعیت
بسته شد
علاقمندان به بازیگری با شرکت در این کارگاه تجربه ای متفاوت در زمینه بازیگری کسب خواهند کرد. کلیه شرکت کنندگان در این کارگاه در پایان در اجرای یک نمایش حضور خواهند داشت.
این کارگاه برای کاربران 18 سال به بالا مناسب است.
#تهران #مازندران
علاقمندان به بازیگری با شرکت در این کارگاه تجربه ای متفاوت در زمینه بازیگری کسب خواهند کرد. کلیه شرکت کنندگان در این کارگاه در پایان در اجرای یک نمایش حضور خواهند داشت. این کارگاه برای کاربران 18 سال به بالا مناسب است. #تهران #مازندران
0 نظرات 0 اشتراک گذاری ها 1610 بازدیدها