ایده پلتفرم هنری بازیگر شو در سال 1396 شکل گرفت و از آن زمان تا حالا در پی یافتن راهی برای تحقق آن بودیم. پس از تلاش های فراوان تصمیم گرفتیم نوع اجرای این پروژه شبکه اجتماعی باشد تا ضمن هدایت هنرمندان توسط تیم ما، خود کاربران هم بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند و از این طریق محلی برای بروز بیشتر استعداد اعضا فراهم شود.

تیم متشکل از اعضایی هست که دارای دانش آکادمیک و حرفه ای می باشند و به صورت حرفه ای در هنر مشغول فعالیت هستند.

هدف ما ایجاد بستری برای شکوفایی است تا هنرجویان فارغ از رنگ پوست، نژاد، قومیت و جغرافیای زندگی بتوانند به صورت مساوی از آموزش و تولید در هنر برخوردار باشند.

ما خوشحال می شویم که شما به جمع ما بپیوندید.